Εμμανουέλα Ζώη

Κοινωνική Λειτουργός Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων
(Ε.Κ.Κ.Ν.) Αυλώνα

Κοινωνική Υπηρεσία και συμβουλευτική νέων στα καταστήματα κράτησης

Θα ήθελα να μιλήσω για τον ρόλο και το έργο του κοινωνικού λειτουργού όσον αφορά τη συμβουλευτική νέων στα καταστήματα κράτησης, διότι πολλές φορές θεωρείται ότι ο κοινωνικός λειτουργός επιτελεί έναν διεκπεραιωτικό ρόλο, καθώς δέχεται πολλά αιτήματα κρατουμένων για κοινωνική, οικονομική, υλική, νομική κ.ά. στήριξη μέσα στα καταστήματα ή και μετά την αποφυλάκισή τους.

Πολύ σημαντικός, ωστόσο, είναι ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού και όσον αφορά τη συμβουλευτική των νεαρών κρατουμένων. Εξίσου σημαντικός, θα έλεγα, με τη διεκπεραίωση αιτημάτων αλλά και με τη συμβολή στην προώθηση προγραμμάτων για τους κρατουμένους.

Ειδικότερα, η συμβουλευτική των νεαρών κρατουμένων θεωρώ ότι είναι μια αναγκαιότητα, αν λάβουμε υπόψη ότι οι νέοι ηλικίας 18 έως 21 ετών ανήκουν στη μετεφηβική ηλικία με όλο το βάρος που αυτή η ηλικία συνεπάγεται, όπως αλλαγές ψυχικές και σωματικές. Πόσο δε μάλλον όταν αυτές οι αλλαγές συντελούνται σε ένα κατάστημα κράτησης.

Επιπροσθέτως, σε ένα κατάστημα κράτησης υπάρχουν και κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαφορές ανάμεσα στους νέους, όπως διαφορετική προέλευση, καταγωγή, εθνικότητα, θρήσκευμα, διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά επίπεδα, διαφορετική γλώσσα κ.ά.

Αν λάβουμε υπόψη και τη διαφορετικότητα στον τρόπο που έχει μεγαλώσει ο κάθε νέος, αλλά και τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου, μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο εξατομικευμένη πρέπει να είναι η συμβουλευτική.

Θεωρώ ότι απαιτείται μια βαθύτερη κατανόηση των σκέψεων αλλά και του ψυχισμού του εκάστοτε νεαρού μέσω της συζήτησης και της συνδιαλλαγής μαζί του, για να μπορέσει ο κοινωνικός λειτουργός να ασκήσει μια ωφέλιμη συμβουλευτική γι' αυτόν. Το οποίο σημαίνει χρόνο με τον εκάστοτε νεαρό και πολλές και συχνές ακροάσεις.

Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι μέσα από τη συμβουλευτική μπορεί να παρακινηθεί ένας νεαρός αθίγγανος να παρακολουθήσει το σχολείο ή ένας νεαρός χρήστης να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα απεξάρτησης κ.ά. Μπορεί, επίσης, να επιτευχθεί να δει με ένα διαφορετικό μάτι θέματα που τον απασχολούν και τον προβληματίζουν ή να επιτευχθεί μια επιθυμητή αλλαγή σε κάποιον τομέα της ζωής του.

Δυστυχώς, πολλές φορές κάτι τέτοιο είναι μια πολυτέλεια σε ένα κατάστημα κράτησης, καθώς δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος λόγω υπερπληθυσμού των φυλακών και ελλιπούς προσωπικού.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι όταν η προσπάθεια αυτή γίνεται με πίστη στον άνθρωπο και στοχεύει στη βοήθεια και ανακούφισή του, τότε είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο.

 

?>