Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Η υπηρεσίας μας, παρέχει στους ανήλικους νεαρούς κρατουμένους ψυχολογική στήριξη, κοινωνική μέριμνα -φροντίδα και νοσηλευτική-φαρμακευτική περίθαλψη σε καθημερινή και μόνιμη βάση.

?>