Κ.Ε.Θ.Ε.Α.

 

ΚΕΘΕΑ 4Στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) υλοποιείται από το 2004 παρέμβαση από το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ με στόχο την ενημέρωση, κινητοποίηση και προετοιμασία για ένταξη σε θεραπεία κρατουμένων οι οποίοι είχαν εμπλοκή με την χρήση ουσιών. Η συμμετοχή τους στις ομάδες είναι – όπως και σε όλο το ΚΕΘΕΑ – σε εθελοντική βάση. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η συνέντευξη κινητοποίησης, οι ομαδικές και ατομικές συναντήσεις καθώς και η εμπλοκή της οικογένειας, όταν αυτό είναι δυνατόν. Η προσπάθεια που γίνεται έχει στόχο να παρουσιαστούν βασικές αρχές της θεραπευτικής κοινότητας μέσα στο κατάστημα κράτησης και να συνδεθεί ο πληθυσμός ΚΕΘΕΑ 5των κρατουμένων με την θεραπευτική κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ και το ΚΕΘΕΑ γενικότερα. Ο χρόνος παρέμβασης είναι περίπου δύο ώρες καθημερινά, χρόνος που αυξάνεται κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.
Υπάρχουν δύο διακριτές φάσεις, δύο ομάδες στις οποίες εντάσσονται τα άτομα τα οποία έρχονται να ζητήσουν βοήθεια στο ΕΚΚΝΑ. Τα κύρια προαπαιτούμενα είναι η αποχή από τη χρήση, η συνέπεια στην παρακολούθηση και η τήρηση των ορίων για τα οποία έχουν ενημερωθεί (φιλοσοφία, στόχοι ομάδων). Σημαντική βαρύτητα δίνεται στην κινητοποίηση ώστε να ενισχυθεί το κίνητρό για θεραπεία.


ΚΕΘΕΑ 1Η ομάδα της Α φάσης αφορά κυρίως θεματικά σεμινάρια και πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα. Στη Β φάση η συχνότητα αυξάνεται στις τρεις φορές και υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και συζήτηση για τα θέματα των μελών της ομάδας.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την διοίκηση του ΕΚΚΝΑ, γίνεται προσπάθεια εμπλουτισμού του προγράμματος του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ με άλλες δραστηριότητες, αθλητικές, εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές, στις οποίες επιδιώκεται η συμμετοχή εξειδικευμένων εθελοντών.ΚΕΘΕΑ 3 Πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες σε σταθερή βάση, μαθήματα ελληνικών για μετανάστες, υλοποιήθηκε εικαστική παρέμβαση στους χώρους του προγράμματος με συμμετοχή ζωγράφου, καθώς και συναυλίες – σε συνεργασία με την ομάδα μουσικής του ΕΚΚΝΑ – με παρουσία καλεσμένων, επισκέψεις καλλιτεχνών και δημοσιογράφων. Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν την δυνατότητα στα μέλη των ομάδων να έρθουν σε επαφή με την δημιουργική τους πλευρά αλλά και την εξωτερική πραγματικότητα, μέσω των συνεργατών, κάτι που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. 


ΚΕΘΕΑ 6Η πολύπλευρη υποστήριξη των νεαρών κρατουμένων που είχαν εμπλοκή με την χρήση είναι μια ουσιαστική ΚΕΘΕΑ 2παρέμβαση στις παθογένειες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Ο εγκλεισμός εντείνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το άγχος και την αίσθηση αδυναμίας ελέγχου της ζωής του ατόμου. Για την μεταβολή αυτής της κατάστασης χρειάζεται προσπάθεια από όλους όσοι έρχονται σε επαφή με τον πληθυσμό των κρατουμένων. Η αλλαγή θα ξεκινήσει από το ίδιο το άτομο αλλά η ανάγκη για βοήθεια είναι δεδομένη.Όπως λέμε στο ΚΕΘΕΑ: ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΣ.

?>