Το Ε.Κ.Κ.Ν.Α. στο Bordeaux

Projet DIME Invitation

Την Παρασκευή 22.06.2018 στο Bordeaux, στο συνέδριο λήξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DIME με τίτλο «Development of a skills reference framework and of training modules to promote the inclusion of migrants to Europe» προσκλήθηκε και το Ε.Κ.Κ.Ν.Α.

Το πρόγραμμα DIME πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Erasmus+, με συμμετοχή φορέων από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα και κύριο στόχο την ανάπτυξη ενός πλαισίου δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών ενοτήτων προς όφελος της ένταξης των μεταναστών στην Ευρώπη. Οι εμπνευστές του προγράμματος πρότειναν:

• Την ανάπτυξη ενός πλαισίου τυπικών και μη τυπικών προσόντων τα οποία είναι απαραίτητα για την ένταξη των μεταναστευτικών πληθυσμών.

• Την εκπόνηση και την εφαρμογή νέων διαδραστικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, παιδαγωγικών μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης με βάση τις διαδικασίες μάθησης και μιας σειράς από διαδικασιών οι οποίες διευκολύνουν την κοινωνικο-πολιτισμική και οικονομική ολοκλήρωση.

Στο συνέδριο συμμετείχε το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Καταστήματος, με την παρουσίαση «Education, vocational training and other ways to promote the inclusion of young foreign inmates. The case of Avlona Prison for Young Offenders (E.K.K.N.A.)».

Ευχαριστούμε θερμά την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» για την πρόσκληση και τους διοργανωτές του συνεδρίου για την αποδοχή της, που μας έδωσε την ευκαιρία αυτής της εμπειρίας! Αναμένουμε με χαρά τη συνέχιση της συνεργασίας μας.

?>