Επαγγελματικός προσανατολισμός στο Ε.Κ.Κ.Ν.Α.

Στο τέλος του σχολικού έτους 2016-2017 υλοποιήθηκε εντός του Ε.Κ.Κ.Ν.Α. σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού και εργασιακών δικαιωμάτων από την «Πύλη Ελευθερίας», σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Καταστήματος. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε σε 4 εβδομάδες και απευθύνθηκε στους καταρτιζομένους του Ι.Ε.Κ. Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής και της Σχολής Τεχνιτών Αλουμινίου, οι οποίοι απέκτησαν γνώσεις, μεταξύ άλλων για:

  • τα επαγγελματικά περιγράμματα και την επαγγελματική νομοθεσία που αναφέρεται στις ειδικότητες τις οποίες επέλεξαν
  • τη μεθοδολογία και τεχνικές αναζήτησης εργασίας, καθώς και
  • τις συμβάσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα που οφείλουν να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι προτού ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Ευχαριστούμε θερμά τους Δημήτρη Σάννα, Άννα Πατρικάκου, Χρύσα Μάντζιου, Μαρία Παπαστεργίου-Λογαρά για τη διάθεση να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και εμπειρία τους προς όφελος των νέων που εξυπηρετούμε!

?>