Εκπαίδευση στις Φυλακές – το παράδειγμα της Ελβετίας

Τη Δευτέρα 11.09.2017, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έγινε παρουσίαση της φιλοσοφίας, των στόχων, της οργάνωσης της εκπαίδευσης και των μεθόδων διδασκαλίας που ακολουθούνται για την εκπαίδευση των κρατουμένων στην Ελβετία.

Η παρουσίαση έγινε από τον κύριο Thomas Wuethrich, Υπεύθυνο του Ελβετικού Οργανισμού SAH/BiSt για την Εκπαίδευση στις Φυλακές της Ελβετίας, στα πλαίσια συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Από το Ε.Κ.Κ.Ν.Α. συμμετείχαν στην εκδήλωση εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές του Γυμνασίου-Λυκείου και του Ι.Ε.Κ. κύριοι Πέτρος Δαμιανός και Θεόδωρος Λουκίσας, αντίστοιχα, καθώς και η υπεύθυνη για θέματα εκπαίδευσης στο κατάστημα κυρία Μαρούσα Απειρανθίτου.

?>