Σύγγραμα «ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ» :Νομική Βιβλιοθήκη

 

Σωφρονιστικοί ΥπάλληλοιΠρόκειται για ένα συγγραφικό έργο ενός έγκριτου επιστήμονα και, συγχρόνως, αληθινού φίλου των μελών του σωφρονιστικού προσωπικού, του κοινωνιολόγου και διδάκτορος εγκληματολογίας Αλέξανδρου Αρφαρά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Νομική Βιβλιοθήκη" ( προσφέρεται στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους με έκπτωση 15%.)

Η παρούσα μονογραφία «Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι» εξετάζει τη συμβολή του φυλακτικού προσωπικού στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η μελέτη προσφέρει νέα δεδομένα στην κοινωνιολογική έρευνα για τον ρόλο και τη στάση των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα με βάση τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από το μεγαλύτερο μέχρι τώρα δείγμα σωφρονιστικών υπαλλήλων σε σχέση με άλλες έρευνες από διαφορετικούς κλάδους.

Στόχος της έρευνας ήταν να προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο η στάση των σωφρονιστικών υπαλλήλων απέναντι στους κρατουμένους και τη σωφρονιστική πολιτική είναι αποτέλεσμα κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών του προσωπικού ή προϊόν προσαρμογής τους στο εργασιακό περιβάλλον, σχέσεων με τους συναδέλφους τους και τη διοίκηση, και εμπειρίας που αποκτάται με την πάροδο του χρόνου.

O συγγραφέας υιοθετεί ένα συμπαγές θεωρητικό πλαίσιο, τη συστημική προσέγγιση των οργανώσεων, διότι θεωρεί ότι η φυλακή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο αντλεί τόσο τον λόγο ύπαρξής της, όσο και τη δυνατότητα επιβίωσης και συνέχισης των δραστηριοτήτων της. Στα συμπεράσματά του ο συγγραφέας σκιαγραφεί μια διαφορετική εικόνα για το φυλακτικό προσωπικό από αυτήν που έχει επικρατήσει στην κοινή γνώμη, γεγονός που καθιστά το βιβλίο ελκυστικό στον αναγνώστη, ειδικό ή μη, και θεμέλιο λίθο στο σχετικό πεδίο.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

http://www.nb.org/ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ/#.V6xhfY9OJes

?>