Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε αγροτικά θέματα

DSC 9166001Κατά την διάρκεια του έτους 2015-2016 υλοποιήθηκε στο κατάστημά μας πρόγραμμα εκπαίδευσης κρατουμένων σε αγροτικά θέματα, από τον κύριο Κωνσταντίνο Στεφανάκη Α.Π.Θ.Πρόκειται για ένα δίωρο πρόγραμμα εβδομαδιαίως με θέματα: α) καλλιέργειες (μανιταριών, κηποτεχνία, λαχανοκομία, βιολογική γεωργία, εμβολιασμοί αδρεύσεις και β) μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, σε συνεργασία με τους σπουδαστές του ΔΙΕΚ Μαγειρικής –Ζαχαροπλαστικής όπου η θεωρία έγινε πράξη. Αξιοποιήθηκαν εξωτερικοί χώροι για μικρές καλλιέργιες.

Η ενασχόλισή τους με τον πρωτογενής τομέα είναι σημαντική, γιατί εφοδιάστηκαν με δεξιότητες πολύ χρήσιμες, που ίσως αν τις εκμετελλευτούν επικοδομητικά, να βρουν μια επαγγελατική διέξοδο, συμβάλλοντας στην ομαλή επανένταξή τους.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες Εδώ

?>