Διεξαγωγή σεμιναρίου επαγγελματικού προσανατολισμού στο ΙΕΚ Αυλώνα

Σε συνεργασία με την Α.Μ.Κ.Ε. «Πύλη Ελευθερίας», την Διεύθυνση καθώς και την Κοινωνική Υπηρεσία του Ε.Κ.Κ.Ν.Α, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση Σεμιναρίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους σπουδαστές του ΙΕΚ Αυλώνα καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους νεαρούς κρατούμενους.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες, θα ολοκληρωθεί σε πέντε δίωρες συναντήσεις και υλοποιείται εθελοντικά από τα στελέχη της Α.Μ.Κ.Ε. "Πύλη Ελευθερίας" κ. Δ. Σάννα και Χ. Μάντζιου.

Οι θεματικές του σεμιναρίου περιλαμβάνουν τα επαγγελματικά περιγράμματα, την μεθοδολογία και τεχνικές αναζήτησης εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα , καθώς και απαντήσεις σε ερωτήσεις/προβληματισμούς των καταρτιζόμενων.

?>